Jul 1, 2022

আমাৰ শৰীৰত চৰ্বীজাতীয় খাদ্য সমূহ কেনেদৰে পাচন হয়? এই প্ৰক্ৰিয়াটো শৰীৰৰ কোন অংশত সংঘটিত হয়?
Read More

আমাৰ শৰীৰত চৰ্বীজাতীয় খাদ্য সমূহ কেনেদৰে পাচন হয়? এই প্ৰক্ৰিয়াটো শৰীৰৰ কোন অংশত সংঘটিত হয়?

প্ৰশ্ন: আমাৰ শৰীৰত চৰ্বীজাতীয় খাদ্য সমূহ কেনেদৰে পাচন হয়? এই প্ৰক্ৰিয়াটো শৰীৰৰ কোন অংশত সংঘটিত হয়?  উত্তৰ: পাচন নলীৰ ক্ষুদ্ৰান্তত চৰ্বীস...

Jun 12, 2022