Aug 20, 2021

হিমাদ্ৰীয়ে 625 টা ভাৰতীয় আৰু 325 টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাকটিকট সংগ্ৰহ কৰিলে।

Q. হিমাদ্ৰীয়ে 625 টা ভাৰতীয় আৰু 325 টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডাকটিকট সংগ্ৰহ কৰিলে। তাই এইবোৰ এক বিশেষ থূপত ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰে যাতে এটাও ডাকটিকট ৰৈ নাযায়। হিমাদ্ৰীয়ে সৰ্বাধিক কিমানচা থূপত ডাকটিকটবোৰ প্রদৰ্শন কৰিব পাৰিব?

 

সমাধান

ইউক্লিডৰ  কলনবিধি  ব্যৱহাৰ  কৰি  পাঁও 

625 = 325 ×  1  + 300

 
325 = 300  ×  1  + 25

300 = 25  ×  12  + 0
 
এতেকে, 625 আৰু  325 :সা:: ' 25 ছেঃমিঃ


গতিকে সৰ্বাধিক থূপৰ সংখ্যা = গঃসাঃডঃ (625, 325) = 25 ছেঃমিঃ

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post